dimarts, 7 de maig de 2013

TLC i X conveni de l'Ensenyament Privat Concertat de Catalunya


X Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics, per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm. 79000575011994)

X Conveni (+)

Justament avui, CCOO ha presentat davant del Tribunal Laboral de Catalunya la impugnació de diversos punts d'aquest conveni, que CCOO no va signar perquè representa una pèrdua de drets per al Col·lectiu de treballadors i treballadores de l'Escola Concertada(+)