dijous, 14 de juny de 2012

Resultats de la consulta sobre el premi de fidelitat i les baixes a l'escola Concertada


Resultats de la consulta sobre el premi de fidelitat i les baixes
PER UN ACORD JUST A LA CONCERTADA


La negativa del Departament de fer-se càrrec dels premis de fidelitat i del cobrament del 100% de les baixes més enllà del tercer mes al personal que és en pagament delegat, ha suposat una més de les vulneracions als nostres drets laborals i salarials i un nou incompliments de la legislació vigent. El pretext, un cop més, absència de recursos quan es segueix amb un règim impositiu ínfim respecte a les grans fortunes, quan es tolera i fins i tot s’amnistia el frau fiscal  i quan es segueix lucrant la banca amb uns interessos per deute públic desorbitats i unes aportacions monetàries a les entitats financeres que haurien d’anar a reforçar l’estat del benestar i canviar el model econòmic.
Davant d’aquesta negativa, les patronals de la concertada, varen proposar a la part sindical un acord d’inaplicació que els exonerés del pagament de les quantitats que el Departament ha deixat d’abonar a canvi d’unes contrapartides que no podem si no qualificar de minces. Com us hem anat informant, la resposta de CCOO va ser contrària a la renúncia que suposen les dues propostes definitives que les patronals han posat sobre la taula.
 Davant de les postures tancades de la contrapart, CCOOva proposar un pacte de mínims (per la via de l’acord o per la via, potser complexa, del conveni) que garantís els nostres drets sense repercutir tota la càrrega de l’acord de govern en les escoles i que resolés també alguns temes molt sentits per tots nosaltres (sous del PAS, d’Educació Infantil integrada, de batxillerats, sobrecàrrega horària,...).

Les dues propostes de les patronals, la nostra proposta sindical de mínims i la possibilitat de no signar cap acord dels que són sobre la mesa, vàren ser sotmesos a consulta de tots els treballadors i treballadores del sector. Trobareu aquestes propostes a la nostra web http://conc.ccoo.cat/ensenyament/privada/ on hi ha també també una taula comparativa. A la consulta va participar personal docent i no docent, de tots els nivells i de tota condició sindical, sense exclussió. Els resultats han estat aquests:


  • 1a. proposta patronal 7,6 %
  • 2a proposta patronal 1,1 %
  • Mínims sindicals 66,3%
  • No signar cap de les anteriors 25%


Com veieu, és tan clara la voluntat d’acord com la no acceptació d’un acord qualsevol amb mesures que continuïn fent recaure els costos d’aquesta crisi, predominantment, sobre les nostres espatlles.

Des de CCOO creiem que tenim l’obligació moral d’aconseguir una entesa franca i emplacem a patronals i sindicats majoritaris a fer tots els esforços per un acord just.